27-0-0

27-0-0

Αζωτο ολικό (Ν): 27%
N-Ουρικό: 27% Μαγνήσιο (MgO): 6%
Σίδηρος (Fe): 0,1%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg