0-20-20

0-20-20

Φώσφορος (P2O5): 20% Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (K2O): 20%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg