15-15-15

15-15-15

Αζωτο ολικό (Ν): 15%
N-Ουρικό: 11,5% N-Αμμωνιακό: 3,5%
Φώσφορος (P2O5): 15%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 15%
Οργανική ουσία: 2.5%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg