11-15-15

11-15-15

Αζωτο ολικό (Ν): 11%
N-Ουρικό: 7,6% N-Αμμωνιακό: 3,4%
Φώσφορος (P2O5): 15%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 15%
Μαγνήσιο (MgO): 4%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg