18-46-0

18-46-0

Αζωτο ολικό (Ν): 18%
N-Αμμωνιακό: 18% Φώσφορος (P2O5): 46%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg