8 – 6 – 17

8 – 6 – 17

Καλιούχο λίπασμα με κατάλληλη σύνθεση για απαιτητικές καλλιέργιες στο στοιχείο αυτό. Χρησιμοποιείται για πιο υψηλές και ποιοτικές παραγωγές. Η οργανική ουσία και τα Χουμικά – φουλβίκα οξέα το καθιστούν κορυφαίο στην βελτίωση των εδαφών και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Κατηγορία:
Αζωτο ολικό (Ν): 8%
N-Ουρικό: 5,6% N-Αμμωνιακό: 2,4%
Φώσφορος (P2O5): 6%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 17%
Μαγνήσιο (MgO): 1,2% Βόριο (B): 0,2%
Σίδηρος(Fe): 0,2%
Ψευδάργυρος ( Zn): 0,2% Οργανική ουσία: 16,5%
Χουμικά & Φουλβικά οξέα: 2%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg
-Big bags 800kg