15 – 5 – 10

15 – 5 – 10

Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργιες και ειδικότερα όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε άζωτο. Η άριστη ποιότητα της οργανικής ουσίας σε συνδυασμό με τα πλήρως αφομοιώσιμα Χουμικά – Φουλβικά οξέα που περιέχει του εκτινάσσουν στην κορυφαία επιλογή λιπάσματος.

Κατηγορία:
Αζωτο ολικό (Ν): 15%
N-Ουρικό: 13% N-Αμμωνιακό: 2%
Φώσφορος (P2O5): 5%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 10%
Βόριο (B): 0,2% Σίδηρος(Fe): 0,2%
Ψευδάργυρος ( Zn): 0,2% Οργανική ουσία: 16,5%
Χουμικά & Φουλβικά οξέα: 2%
Μαγνήσιο (MgO): 1%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg
-Big bags 800kg