12 – 12 – 12

12 – 12 – 12

Ισορροπημένο λίπασμα κατάλληλο για όλες τις καλλιέργιες. Η προσθήκη της οργανικής ουσίας και τον χουμικών – φουλβικών οξέων επιτυγχάνει εμπλουτισμό του εδάφους και καλύτερη αξιοποίηση των λιπαντικών μονάδων, καθιστώντας το πιο γόνιμο και αποδοτικό. Παράλληλα κινητοποιεί δεσμευμένα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος με αποτέλεσμα πιο υψηλές παραγωγές.

Κατηγορία:
Αζωτο ολικό (Ν): 12%
N-Ουρικό: 7,2% N-Αμμωνιακό: 4,8%
Φώσφορος (P2O5): 12%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 12%
Βόριο (B): 0,2% Σίδηρος(Fe): 0,2%
Ψευδάργυρος ( Zn): 0,3% Οργανική ουσία: 16,5%
Χουμικά & Φουλβικά οξέα: 2%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg
-Big bags 800kg