15-30-15

15-30-15

Κατηγορία:
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 15%
Ν-ΟΥΡΙΚΟ: 4,7% N-Αμμωνιακό: 7,6%
Ν-ΝΙΤΡΙΚΟ: 2,7%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5): 30% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ: 20%
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο): 15% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ: 100% ΒΟΡΙΟ (B):  100 ppm
*ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA: 38 ppm
*ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA: 520 ppm *MAΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA: 174 ppm
*ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo) EDTA: 24 ppm *ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA: 51 ppm

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg