18-9-27

18-9-27

Κατηγορία:
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 18%
Ν-ΟΥΡΙΚΟ: 9,8% N-Αμμωνιακό: 3,2%
Ν-ΝΙΤΡΙΚΟ: 5%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5): 9% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ: 20%
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο): 27% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ: 100% ΒΟΡΙΟ (B): 100 ppm
*ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA: 38 ppm
*ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA: 520 ppm *MAΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA: 174 ppm
*ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo) EDTA:24 ppm *ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA: 51 ppm

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg