15-5-30

15-5-30

Κατηγορία:
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 15%
Ν-ΟΥΡΙΚΟ: 6,9% N-Αμμωνιακό: 4%
Ν-ΝΙΤΡΙΚΟ: 4,1%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5): 5% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ: 100%
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο): 30% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ: 100% ΒΟΡΙΟ (B): 100 ppm
*ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA: 38 ppm
*ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA: 520 ppm *MAΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA: 174 ppm
*ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo) EDTA: 24 ppm *ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA: 51 ppm

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg