4-10-40

4-10-40

Κατηγορία:
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 4%
N-Αμμωνιακό: 2% Ν-ΝΙΤΡΙΚΟ: 2%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5): 10% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ: 100% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο): 40%
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ: 100% ΒΟΡΙΟ (B): 100 ppm *ΧΑΛΚΟΣ (Cu) EDTA: 38 ppm
*ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) EDTA: 520 ppm *MAΓΓΑΝΙΟ (Mn) EDTA: 174 ppm *ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo) EDTA: 24 ppm
*ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) EDTA: 51 ppm

 

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
– Σακί 2kg
– Σακί 25kg