ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ

Χαρακτηριστικά:

Το Θειασβέστιο, ενισχύει την αντοχή των δένδρων και των καρπών από παρασιτικές ασθένειες. Επιπλέον, βελτιώνει την ποιότητα (σκληρότητα, χρώμα, μέγεθος) και διατηρησιμότητα των καρπών, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί τους μηχανισμούς των φυτών.

Συστάσεις:

Ενδείκνυται και για άλλες καλλιέργειες μετά από εδαφολογικές αναλύσεις και κατόπιν συστάσεως του γεωπόνου. Η εφαρμογή του να γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες στις συνιστάμενες δοσολογίες και έπειτα από την καθοδήγηση ειδικού γεωπόνου και να μη γίνεται εφαρμογή του όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε κακουχία ή μια γενικότερη αδυναμία.

Συνδυάζεται με πυρεθρίνες και οι θερινοί ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα. Το προϊόν είναι σε υγρή μορφή οπότε μπορεί να συνδυαστεί αποκλειστικά με παρόμοιας μορφής σκευάσματα.

Αποθηκεύεται αναλλοίωτο για τουλάχιστον 2 έτη υπό κανονικές συνθήκες, μακριά από το φως και θερμοκρασίες χαμηλές ή μεγαλύτερες των 28οC.

Κατάλληλο και για τη βιολογική γεωργία.

Κατηγορία:
Ασβέστιο (CaO): 10%
Θείο (SO3): 20%
 Πεδίο εφαρμογής
  Δοσολογία ανα 100L νερού   Στάδιο ανάπτυξης  Μέγιστος αριθμος  εφαρμογών
  Ελαιόδενδρα
  Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό      Οκτώμβριο μετά τη συγκομιδή  Να μην υπερβαίνονται οι  συνιστώμενες δόσεις λόγου του  κινδίνου εμφάνισης τοξικότητας
  Διαφυλλικά: 15Lt/1000Lt νερό   Μάρτιο-Απρίλιο  
  Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό   Ιούνιο-Ιούλιο  
  Αμπελώνες
  Διαφυλλικά:   20-40Lt/1000Lt νερό     Πριν το κλάδεμα
  Διαφυλλικά:   20Lt/1000Lt νερό   Μετά το κλάδεμα
  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό   Άνοιξη-Καλοκαίρι ως και 7 ημέρες πριν τη      συγκομιδή   3-4 εφαρμογές/30 ημέρες
  Πυρηνόκαρπα   Διαφυλλικά:   20Lt/1000Lt νερό   Οκτώβριο-Δεκέμβριο (στη πτωση των φύλλων)  
  Ακροδρυα
  Διαφυλλικά:   40Lt/1000Lt νερό  Ιανουάριο-Φεβρουάριο (στο λήθαργο)  1 επαναληπτικός ψεκασμός 2-4  εβρομάδες μετά τον πρώτο 
  Μηλοειδή   Διαφυλλικά:   20Lt/1000Lt νερό  Στο φούσκωμα των οφθαλμών  
  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Πριν την ανθοφορία  
  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Πτώση πετάλων   Ανα 25 ημέρες
  Κηπευτικά   Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο
  Πεπόνι-Καρπούζι  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο
  Βαμβάκι  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο
  Ανθοκομικά  Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο
  Ακτινίδιο  Διαφυλλικά:   20Lt/1000Lt νερό  Μετά τη συγκομιδή
 Διαφυλλικά:   30-40Lt/1000Lt νερό  Φεβρουάριο (στο λήθαργο)
 Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Τέλη Απρίλη   3-4 εφαρμογές/20 ημέρες
  Σπαράγγι  Διαφυλλικά:   40Lt/1000Lt νερό  Φθινόπωρο (στο θέρισμα της καλλιλεργειας)  
 Διαφυλλικά:   10Lt/1000Lt νερό  Όταν βγεί η καλλιέργεια   3-4 εφαρμογές/25 ημέρες

 

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
– Δοχείο 250ml
– Δοχείο 1lt
– Δοχείο 5lt
– Δοχείο 10lt
– Δοχείο 20lt