Ελληνικός Ζεόλιθος 1-3mm

Ελληνικός Ζεόλιθος 1-3mm

Ελληνικός ζεόλιθος 100% φυσικό προϊόν. Επιλεγμένο κοίτασμα ζεόλιθου με περιεκτικότητα σε κλινοπτιλόλιθο 90%. Κατάλληλο για την γεωργία και την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για βαρέα μέταλλα και αρσενικό.

Κατηγορία: