BioNutrients Calcium

BioNutrients Calcium

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα ασβεστίου με L-αμινοξέα άμεσης απορρόφησης

 Tο Bio Nutrients Calcium αποτελεί ένα ειδικό προϊόν ασβεστίου άμεσης απορρόφησης, ταχείας δράσης, βασισμένο σε χηλικά σύμπλοκα L-αμνοξέων και ολιγοπεπτιδίων. Παρουσιάζει εξαιρετική διελασματική δράση και μετακίνηση εντός των φυτικών ιστών προλαμβάνοντας και διορθώνοντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ελλείψεις ασβεστίου στις περισσότερες καλλιέργειες. Συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή της άνθισης και της καρπόδεσης, ενώ συμμετέχει στην διαδικασία των κυτταροδιαιρέσεων και την αύξηση του τελικού μεγέθους των καρπών και του ύψους παραγωγής. Επιπλέον, συμμετέχει στην πάχυνση των κυτταρικών τοιχωμάτων στους φυτικούς ιστούς και κατ΄επέκταση στην αύξηση της μηχανικής αντοχής έναντι ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, μυκητολογικών ή και εντομολογικών προσβολών.

Εφαρμογές: Σε όλες τις καλλιέργειες καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, κατά το στάδιο της βλάστησης, πριν την άνθιση, μετά την καρπόδεση ή όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Ασβέστιο (CaO): 21%
Οργανικό άζωτο (N): 4,9% Αμινοξέα: 42%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
– Δοχείο 1lt
– Δοχείο 5lt
– IBC 1000lt