12-0-46 Νιτρικό Κάλιο

12-0-46 Νιτρικό Κάλιο

Κατηγορία:
Άζωτο ολικό N: 11.7% Οξείδιο του Καλίου K2O: 46%

Υδατοδιαλυτό 100 %

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg