Επιτραπεζιο

ΠΡΟΙΟΝ

1 2 3-4 5 6 7-8 9-10

ZEOTEC

OLEOZIL

OLIVER

ABRA

2-6kg

 

BOOST

S. BOOST

1.5-4kg

OLEOZIL

OLIVER

ABRA

2-6kg

 

BOOST

S. BOOST

1.5-4kg

ΖΕΟΚALI

0,5-1kg

ZEORGAN

0,5-1.5kg

 

ORES

COMBI

0,5-1.5kg

DYNAMIC OUROBOR

0.5-1.5kg

UROFLAS

MAG BOR

0,5-1kg

OUROBOR

0.5-1.5kg

UROFLAS

MAG BOR

0,5-1kg

OUROBOR

0.5-1.5kg

UROFLAS

MAG BOR

0,5-1kg

OUROBOR

0.5-1.5kg

UROFLAS

MAG BOR

0,5-1kg

OUROBOR

0.5-1.5kg

UROFLAS

MAG BOR

0,5-1kg

GROW FLAS S.GROW 46

0,5-1kg

FERTIFIL

ZEO

0.5-1kg

S.GROW 46

0,5-1kg

FERTIFIL

ZEO

0.5-1kg

S.GROW 46

0,5-1kg

FERTIFIL

ZEO

0.5-1kg

S.GROW 46

0,5-1kg

FERTIFIL

ZEO

0.5-1kg

S.GROW 46

0,5-1kg

FERTIFIL

ZEO

0.5-1kg

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1 ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΣΤΑΔΙΟ 2 ΕΚΠΤΥΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 3-4 ΟΡΑΤΗ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ 5 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΙΣΗ
ΣΤΑΔΙΟ 6 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΙΣΗ
ΣΤΑΔΙΟ 7 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 9-10 ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΡΠΩΝ